Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Plac na rozdrożu
24.05.2022, 60’
Plac na rozdrożu

Czy powinniśmy wykreślić Rosjan z naszego życia?

24.05.2022, 60’

Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie padają postulaty, by skreślać Rosjan ze wszystkich dziedzin życia: nauki, dziennikarstwa, biznesu, kultury i sztuki. Aby zerwać z nimi kontakty, a nawet, by palić książki rosyjskich autorów. Tylko, co z Rosjanami, którzy opowiadają się przeciwko wojnie?
Czy powinniśmy zrywać kontakty z Rosjanami i całkowicie wyrzucić ich z naszego życia?