Idź do treści

Radio 357 okazjonalnie występuje jako organizator akcji specjalnych, angażujących Słuchaczy w aktywności związane bezpośrednio z anteną, lub ideami bliskimi Radiu i jego społeczności. W przypadku takich przedsięwzięć, formalnym organizatorem jest:

357 spółką z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, NIP: 7010998771, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000862598.

Jeśli regulamin akcji specjalnej nie stanowi inaczej, zastosowanie mają Regulamin ogólny oraz Polityka prywatności, opublikowane w serwisie Radia 357, dostępnym pod adresem https://radio357.pl.

Bieżące akcje specjalne

  • Posadź z nami Las Radia 357
    Akcja związana jest z zakupem cegiełek, z których sfinansowane zostanie posadzenie lasu – w cenie 8 zł za jedną cegiełkę, reprezentującą jeden metr kwadratowy lasu. Z jej szczegółami można zapoznać się na stronie https://las.radio357.pl. W okresie trwania akcji, na tej samej stronie można wziąć w niej udział, oraz zapoznać się z pełnym regulaminem akcji, zawierającym niezbędne informacje dotyczące:
    • szczegółowych warunków uczestnictwa
    • polityki zwrotów
    • polityki prywatności