Idź do treści
Patronautyka
15.10.2023, 119’
Patronautyka

Młodzi naukowcy

15.10.2023, 119’

W audycji #Patronautyka gośćmi będą laureaci Nagród Narodowego Centrum Nauki, czyli najważniejszych wyróżnień dla młodych naukowców pracujących w Polsce.

Najpierw dr Karolina Ćwiek-Rogalska, która zajmuje się naukowo studiami nad pamięcią i studiami nad rzeczami oraz kulturą „Ziem Odzyskanych”. Przygląda się temu, jak proces ponownego zasiedlania terenów dawniej zamieszkiwanych przez społeczności niemieckie i niemieckojęzyczne wyglądał w powojennej Polsce i Czechosłowacji. Pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Jak mówi, jej badania są o „splątaniu czasu”, czyli o tym, w jaki sposób przeszłość oddziałuje na teraźniejszość i przyszłość. W projekcie ERC i zaproponowała metodologię opartą na widmontologii, wywodzącej się z myśli Jacquesa Derridy. – Francuski filozof pokazuje, że jesteśmy właściwie skazani na dziedziczenie, to znaczy zawsze przychodzimy po kimś, czy chcemy czy nie chcemy, jesteśmy po prostu po kimś i to dziedziczenie stanowi o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość – opowiada.

Potem prof. Łukasz Opaliński z Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest biotechnologiem i biologiem molekularnym. Wraz z interdyscyplinarnym zespołem bada, w jaki sposób komórki zdrowe i nowotworowe przekazują sygnały i transportują makrocząsteczki, a uzyskaną wiedzę wykorzystuje do projektowania białek o potencjale terapeutycznym.
Naukowiec przekonuje, że biologia molekularna daje młodym naukowcom szerokie możliwości rozwoju. – Młodzi badacze mają możliwość wykorzystać wiedzę uzyskaną w ramach badań podstawowych i przełożyć ją na konkretne zastosowania i produkty, które mogą zmieniać ludzkie życie i poprawiać otaczające nas środowisko – mówi. Świetnymi przykładami są tutaj terapie genowe leczące do tej pory nieuleczalne choroby, celowane terapie przeciwnowotworowe o wysokiej skuteczności i niskich efektach ubocznych, mikroorganizmy degradujące plastik czy też niezwykle szybko opracowane, wysoko skuteczne szczepionki przeciw SARS-CoV-2.

Playlista odcinka

Możdżer Danielsson Fresco
Polska
Gerry Mulligan
Prelude In E Minor
Natalia Kukulska & Matt Dusk
Except For Us [Etude in E Major]
Vladimir Ashkenazy
Polonaise No. 6 in A-Flat Major, Op. 53 "Heroic"
Chick Corea
Prelude Op. 28 #4
Mieczysław Kosz
Preludium c-moll - paraphrase
Leszek Możdżer, Zbigniew Namysłowski
Mazurek G Op. 24 Nr. 1
Janusz Olejniczak
Etude G Flat Major Op. 25 No. 9
John Ogdon
Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9 No. 2
Adam Palma & Leszek Możdżer
Waltzes, Op. 69: No. 2 in B Minor, Moderato
Pełna playlista emitowanych utworów jest dostępna dla zalogowanych Patronów.