Idź do treści

Wspierasz? Zaloguj się! Nie wspierasz? Kliknij tu i zacznij :) ->

Pat sumuje
16.06.2022, 60’
Pat sumuje

Pomnażanie oszczędności

16.06.2022, 60’

Maciej Samcik (bloger, subiektywnieofinansach.pl) i Mariusz Adamiak (Biuro Strategii Rynkowych PKO BP) o inwestowaniu w obligacje skarbu państwa, podwyżkach stóp procentowych NBP i pomnażaniu oszczędności w czasach wysokiej inflacji, bessy i nadchodzącej recesji. #PatSumuje71