Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Pat sumuje
12.05.2022, 62’
Pat sumuje

Banki i ich klienci

12.05.2022, 62’

Agata Kołodziej (dziennikarka BizBlog.pl) & Bartosz Pawłowski (dyr. inwestycyjny mBanku) o podwyżce stóp procentowych, wyjaśnieniach prezesach NBP, pomocy dla kredytobiorców, zyskach z lokat, cenach nieruchomości i inwestowaniu w dobie inflacji. #PatSumuje66