Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Gość Radia 357
12.06.2024, 10’
Gość Radia 357

Badanie kompetencji ruchowych mlodzieży szkolnej

12.06.2024, 10’

Ministra Edukacji Barbara Nowacka, wraz z Ministrem Sportu Sławomirem Nitrasem zapowiedziała zmianę szkolnego programu "Odkrywamy sportowe talenty" na "Badanie kompetencji ruchowych młodzieży szkolnej". O kondycji sportowej młodzieży, ich badaniu i o tym jak ją zachęcić do ruchu w Ranku mówił Karol Wyszyński z Fundacji “Nauka to Lubię”, która prowadzi projekt “Sport. To lubię.