Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Gość Radia 357
29.05.2024, 8’
Gość Radia 357

Artykuł 7 zdjęty z Polski

29.05.2024, 8’

Komisja Europejska ostatecznie zdjęła procedurę art. 7 z Polski. O szczegółach negocjacji Polski z KE mówiła Dorota Bawołek, korespondentka Radia 357 w Brukseli.