Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Gość Radia 357
11.01.2024, 9’
Gość Radia 357

PIESEL

11.01.2024, 9’

PiESEL to inicjatywa społeczna, oparta na tej samej idei co PESEL: stworzeniu centralnej ewidencji nie tylko psów, ale wszystkich zwierząt domowych, które zgodnie z polskim prawem mogą być bezdomne. Nad wprowadzeniem tego rozwiązaniem pracuje właśnie Parlamentarny Zespół ds. Praw Zwierząt. O PIESELu w
RANKU mówiła Emilia Kudasik-Gil, Stowarzyszenie Prawnicy na rzecz Zwierząt, inicjatywa PiESEL.