Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Gość Radia 357
29.11.2023, 8’
Gość Radia 357

Polska krajem migracyjnym

29.11.2023, 8’

   Główny Urząd Statystyczny opublikował dokładną analizę danych z spisu powszechnego.  I tak Łącznie w momencie spisu mieszkało w Polsce ponad 1,4 mln imigrantów na pobyt czasowy, głównie z Ukrainy. To już niemal tyle samo, co z Polski wyjechało za chlebem, głównie do Wielkiej Brytanii i Niemiec. O analizie danych w rozmowie Ranka mówiła prof. Irena Kotowska, demograf ze Szkoły Głównej Handlowej.