Idź do treści
Wyprawa do Australii
09.04.2024, 6’
Wyprawa do Australii

#21 Melbourne

09.04.2024, 6’

Według mieszkającego w Melbourne od lat, Jerzego Krysiaka, w odwiecznym sporze „Melbourne czy Sydney”, jego miasto wygrywa pogodą i ofertą kulturalną. Jest to miasto typowo europejskie, z największą liczbą emigrantów ze starego kontynentu.

Partnerem odcinka jest Partner audycji