Idź do treści
Wersja polska
23.06.2022, 118’
Wersja polska

Cats N' Dogz, MajLom Leski, Joanna Prykowska z Anieli...

23.06.2022, 118’

... oraz Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzyki, który opowie o akcji Słoneczniki dla Muzyki, czyli wsparciu polskich muzyków dla Ukrainy.
Dodatkowo powiemy o scenie 357 na Męskim Graniu oraz rozdamy podwójny karnet na Jarocin Festiwal 2022. Prowadzenie: Marcin Cichoński.