Idź do treści
Światozmieniacze
22.08.2022, 59’
Światozmieniacze

Ekologia w świecie nowych technologii

22.08.2022, 59’

Czym jest ślad cyfrowy i czy możemy bardziej eko-odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii?