Idź do treści

Wspierasz? Zaloguj się! Nie wspierasz? Kliknij tu i zacznij :) ->

Stacja Arsenalna
17.05.2023, 36’
Stacja Arsenalna

#7 Україна 90-х: незалежність, мафія і Вєрка Сердючка (po ukr.)

17.05.2023, 36’

(UKR) Що ви памʼятаєте чи чули про 1991-1993 рік? Для нас з Катею Фроловою це: Проголошення Незалежності, Відміна "дармоїдів", Фестиваль "Червона Рута", Майдан Незалежності, Таврійські ігри, Звернення президента, Барбі, Човникарі, Мафіозі, Кашпіровський, Секта "Біле Братство", Герболайф, Вєрка Сердючка, Журнал "Бурда", Жуйки Love is.
(PL) Co pamiętasz lub słyszałeś o latach 1991-1993? Dla nas z Katią Frolovą było to: deklaracja niepodległości, zniesienie "pasożytów", festiwal "Czerwona Ruta", Plac Niepodległości, Igrzyska Tawryckie, przemówienie prezydenckie, barbie, "Lódkarze", mafia, Kaszpirowski, sekta "Białe bractwo", Herbolife, Wierka Serdiuczka, magazyn "Burda", gumy Love is.