Idź do treści

Wspierasz? Zaloguj się! Nie wspierasz? Kliknij tu i zacznij :) ->

Stacja Arsenalna
06.05.2023, 37’
Stacja Arsenalna

#5 Wstęp do współczesnej kultury ukraińskiej (z polskim tłumaczeniem)

06.05.2023, 37’

(PL) Kultura ukraińska jest jeszcze daleka od całkowitego poznania i odkrycia. Chociaż czasami wydaje się, że jest zupełnie odwrotnie. Dzisiaj rozmawiamy o kulturze współczesnej we wszystkich jej przejawach, szczególną uwagę zwrócimy na pojęcia „szarowarszczyzna” i „bajraktarszczyzna”.
(UKR) Українська культура ще досить не вивчена і не відкрита. Хоча іноді здається зовсім навпаки. Сьогодні говоримо про сучасну культуру у всіх її проявах, особливу увагу приділемо поняттям «шароварщина» і «байрактарщина».