Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Słowa pod lupą
28.05.2024, 12’
Słowa pod lupą

Madka i jej hory bombelek

28.05.2024, 12’

Dziś Agata Hącia i Katarzyna Kłosińska porozmawiają o słowach, które rozpowszechniły się w internecie i podobno są czyjegoś autorstwa, lecz próżno szukać tego, kto wie, czyjego. Słowa te (a także wiele, wiele innych) można znaleźć w słowniku polskich neologizmów na stronie www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl.