Idź do treści
Słowa pod lupą
05.03.2024, 11’
Słowa pod lupą

Mem

05.03.2024, 11’

Nie ma współczesnej kultury popularnej bez memów. Czyli bez czego? O tym opowiedzą Agata Hącia i Katarzyna Kłosińska,
które zachęcają również do poznawania nowych wyrazów na www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl.