Idź do treści
Słowa pod lupą
17.10.2023, 9’
Słowa pod lupą

Przysłowia człowieka pracy 

17.10.2023, 9’

Nasi przodkowie pracujący na roli tworzyli przysłowia, które stanowiły swoistą prognozę pogody. A my, pracujący w biurach czy sklepach, jakie przysłowia tworzymy? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć Agata Hącia i Katarzyna Kłosińska, które zapraszają również na stronę www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl.