Idź do treści
Słowa pod lupą
05.09.2023, 12’
Słowa pod lupą

testoza

05.09.2023, 12’

Witaj, szkoło! Witaj, testozo? O nowych słowach CHOROBOWYCH porozmawiają Agata Hącia i Katarzyna Kłosińska, które zapraszają również na stronę www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl