Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Słowa pod lupą
22.08.2023, 15’
Słowa pod lupą

Pieseł ma horom curke

22.08.2023, 15’

O słowach i frazach, które rozpowszechniły się dzięki memom, opowiedzą Agata Hącia i Katarzyna Kłosińska. Zapraszają również na stronę www.obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl.