Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Słowa pod lupą
10.08.2021, 10’
Słowa pod lupą

Jeszcze o jedzeniu...

10.08.2021, 10’

Podczas ostatniego spotkania mówiliśmy o najnowszych nazwach potraw. Tym razem będziemy rozmawiać o tym, jaki jeszcze charakter mają nowe wyrazy związane z jedzeniem: jakie elementy rzeczywistości nimi określamy i jak sami próbujemy się przez nie definiować.