Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Słowa pod lupą
15.03.2022, 11’
Słowa pod lupą

Kozak i przekozak

15.03.2022, 11’

W dzisiejszych „Słowach pod lupą” Agata Hącia i Katarzyna Kłosińska omówią bogatą rodzinę „kozackich” wyrazów i związków frazeologicznych.