Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Słowa pod lupą
28.12.2021, 11’
Słowa pod lupą

Tego się nie da odzobaczyć

28.12.2021, 11’

Pewne rzeczy chciałoby się odzobaczyć, inne – odzapamiętać, a jeszcze inne – odsłyszeć. Obserwatorium Językowe Uniwersytetu
Warszawskiego tym razem weźmie pod lupę trzy nowe czasowniki.