Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Rozmowy Popołudniówki
19.06.2024, 10’
Rozmowy Popołudniówki

Skanowanie komunikatorów

19.06.2024, 10’

Jednym ze sposobów na walkę z internetową przemocą seksualną wobec
dzieci miałoby być skanowanie wszystkich treści, łącznie z
szyfrowanymi komunikatorami. Pomysł belgijskiej prezydencji UE spotkał
się jednak ze sprzeciwem Polski. O jego mocnych i słabych stronach w
rozmowie Krzysztofa Tubilewicza z Piotrem Koniecznym z portalu
niebezpiecznik.pl.