Idź do treści
Radio Świat
27.10.2022, 15’
Radio Świat

Rosja używa irańskich dronów na Ukrainie

27.10.2022, 15’


Używając irańskich dronów do atakowania ludności oraz infrastruktury cywilnej na Ukrainie, Rosja narusza przepisy Karty narodów Zjednoczonych , międzynarodowe prawo humanitarne i rezolucję Rady Bezpieczeństwa, która zakazuje Iranowi udziału w handlu lub transferze broni. Gościem Ernesta Zozunia jest profesor Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego