Idź do treści
Pytania z Księżyca
10.04.2024, 7’
Pytania z Księżyca

Czy są substancję, które przy spadku temperatury zmieniają stan skupienia że stałego na ciekły, gazowy?

10.04.2024, 7’

"Czy myślisz, że jest jakaś substancja, która przy
wyższej temperaturze jest w stałym stanie skupienia, a wraz z jej spadkiem
zmienia stan na ciekły i gazowy?"

Panie Doktorze - proszę o pomoc.

Wierna
słuchaczka,
Dagmara