Idź do treści
Prekursorzy - 20 wizji lepszego świata

#18 Ks. Jan Zieja

05.02.2024, 24’

Ksiądz Jan Zieja często nazywany jest prorokiem piątego przykazania. Mimo swojego pacyfizmu był kapelanem wojskowym w Wojsku Polskim 1920 i 1939 roku, a także w Szarych Szeregach i przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Nie bał się wygłaszać publicznie swoich poglądów, jawnie sprzeciwiał się internowaniu prymasa Wyszyńskiego, a w połowie lat 70. był jednym z 14 członków założycieli Komitetu Obrony Robotników. O niezwykłym życiu księdza Jana Ziei Michał Żakowski rozmawia z ks. Aleksandrem Seniukiem - historykiem Kościoła, byłym dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, a także byłym wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.