Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Popołudniówka w piątek
24.06.2022, 180’
Popołudniówka w piątek

Jeszcze tydzień, ale już prawie weekend

24.06.2022, 180’

W audycji m.in. łączenie z Poznaniem - na trasie Męskiego Grania są Marcin Łukawski i Antoni Grudniewski.