Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Publicystyka
07.07.2021, 57’
Publicystyka

Wrzód na tyłku Podkarpacia

07.07.2021, 57’

Życie na Pograniczu z perspektywy Chutoru Gorajec jest wielobarwne i wielokulturowe. Ale nie bezproblemowe. Małgorzata Żerwe zaprasza na reportaż pt. ,,Wrzód na tyłku Podkarpacia". Podczas podróży na Roztocze trafiła do Mariny i Marcina. We wsi Gorajec mieszkają oni z dziećmi od kilku lat, a ich dom tętni życiem - tutaj odbywa się międzynarodowy festiwal Folkowisko, koncerty, warsztaty, wykłady, spotkania z pisarzami i spotkania lokalnej wspólnoty. Marcin Piotrowski jest radnym gminy Lubaczów. Jako jedyny głosował przeciwko przyjęciu ustawy deklarującej powiat lubaczowski „strefą wolną od LGBT”. W dodatku zaprasza do wspólnego muzykowania zespoły z Ukrainy. A tutaj, jak na torfowisku, tli się ogień wojennych i powojennych tragedii.