Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Na dachu świata
04.09.2022, 58’
Na dachu świata

Jak minął tydzień na świecie?

04.09.2022, 58’

- Michaił Gorbaczow – zmarł legendarny i kontrowersyjny przywódca zwany grabarzem Związku Radzieckiego – co dla tak zwanego świata realnego socjalizmu oznaczały słowa przebudowa – pierestrojka i głasnost czyli jawność.

- partyzanci na Ukrainie – czy wojsko Kijowa prowadzi ofensywę na południu kraju i co oczywiście mówi się na temat Gorbaczowa, który Rosję otworzył na świat – jak popularnie się mówi a Putin wojną z Ukrainą ją zamyka.

- Co się dzieje nad Tygrysem i Eufratem – Irak pełen politycznej niestabilności – szyicki przywódca Muktada As Sadr rezygnuje z bycia w polityce. Czy Bagadad i inne miasta staną się sceną starć politycznych wrogów.

Arabista Krzysztof Płomiński były amabasador w krajach arabskich,

Z Kijowa Mykoła DAVIDIUK, nasz zaprzyjaźniony politolog i autor książek