Idź do treści
Life guru - otwórz oczy
13.11.2021, 119’
Life guru - otwórz oczy

gość: Maciej Kawecki

13.11.2021, 119’

Z Maciejem Kaweckim, dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej i prezes Instytutu Lema, rozmawia Tomasz Gorazdowski.