Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Latka lecą...
25.01.2024, 4’
Latka lecą...

Nietypowe zabiegi mnemotechniczne

25.01.2024, 4’

Już za 66 dni żegnamy się z pracami domowymi. Nauczyciele muszą opracować nowe, mniej traumatyczne metody utrwalania wiedzy. Albo nawet bardziej traumatyczne...ale nie może to być praca domowa! Krzysztof Szubzda ma pewien pomysł.