Idź do treści

Wspierasz? Zaloguj się! Nie wspierasz? Kliknij tu i zacznij :) ->

Latka lecą...
11.01.2024, 3’
Latka lecą...

Stany Zjednoczone Polski

11.01.2024, 3’

107 lat pojawiła się koncepcja Stanów Zjednoczonych Polski. Nie wiadomo, czy Wielkim Kanionem miał być przełom Bobru pod Jelenią Górą czy Dunajec, nie wiemy też, czy w Austin, Texas miał się wcielić Olsztyn, warmińsko-missourskie, bo plan ostatecznie nie wypalił, chociaż...