Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Latka lecą...
10.05.2023, 3’
Latka lecą...

Śmiechu było co niemiara...

10.05.2023, 3’

Jaki wpływ na nazwy geograficzne miało śląskie pochodzenie Krzysztofa Kolumba? Ogromne, wręcz fundamentalne. Państwo powiedzą: przecież Kolumb był Włochem, a nie Ślązakiem. Zgadzam się, ale należy prowadzić dalsze badania drzewa genealogicznego słynnego podróżnika. Ktoś z jego przodków na pewno był gryfnym synkiem.
Co przekonało Michała Anioła do podjęcia pracy przy malowaniu fresków na suficie Kaplicy Sykstyńskiej? Umiejętna motywacja.
Od kiedy Anglicy cenią ekologiczne rozwiązania technologiczne i medycynę naturalną? Przynajmniej od XVII wieku.
Po szczegóły zapraszają Filip i jego skrzypce.