Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Ewolucjoniści
24.02.2022, 41’
Ewolucjoniści

#7 Jak ewoluowała ludzka dłoń?

24.02.2022, 41’

Zdolność do wytwarzania narzędzi czyni nas ludźmi, a wytwarzanie narzędzi to punkt zwrotny w historii ewolucji człowieka. Homo habilis, czyli człowiek zręczny, żył od 2,5 do 1,7 miliona lat temu. I to jemu przypisuje się początki umiejętności wytwarzania narzędzi z kamieni. Ale żeby móc wywarzać narzędzia, dłoń musiała mieć odpowiednią budowę. Nawet do wytwarzania tych najbardziej prymitywnych. O tym, jak ewoluowała ludzka dłoń i dlaczego dziś potrafimy nią wytwarzać narzędzia, pisać, trzymać, dotykać, ściskać czy łapać, Iza Woźniak rozmawia z dr. Andrzejem Boczarowskim, paleontologiem, ewolucjonistą z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.