Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Daleki zasięg
27.06.2024, 14’
Daleki zasięg

Indie po wyborach

27.06.2024, 14’

O Indiach po wyborach opowie Patryk Kugiel a Michał
Żakowski zda relację z festiwalu Siedem Stron Świata,