Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Co Państwo na to?
20.06.2023, 60’
Co Państwo na to?

Czy goli sąsiedzi na balkonie przeszkadzają mi?

20.06.2023, 60’

Słońce. Upał. Wolny dzień. Wymarzone okoliczności, by odpocząć na tarasie, czy balkonie...A może kąpiel słoneczna topless? Albo wogóle bez odzienia ? Ostrożnie. Artykuł 140 kodeksu wykroczeń za nieobyczajne zachowania przewiduje ograniczenie wolności, grzywnę lub karę nagany.