Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Co Państwo na to?
12.09.2022, 60’
Co Państwo na to?

Czy potrafię oszczędzać prąd?

12.09.2022, 60’

Unia Europejska zaproponuje państwom członkowskim plan redukcji zużycia energii elektrycznej. Ograniczenia dotyczyć będą w pierwszej kolejności firm. Dziś trudno sobie wyobrazić obostrzenia w dostawach i zużyciu prądu w gospodarstwach domowych. Ale rzeczywistość potrafi zaskoczyć wyobraźnię... Czy grożą nam przerwy w dostawach prądu? Czy będziemy zmuszeni do ograniczeń?