Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Ciekawości z przeszłości

#17 Sobibór

02.11.2021, 19’

Niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze istniał dwa lata, powstał w maju 1942 roku. Zamordowano w tym miejscu około 180 tysięcy Żydów. W październiku 1943 roku doszło do powstania i masowej ucieczki więźniów. Spośród 300 osób, które podniosło bunt, wojnę przeżyło zaledwie kilkadziesiąt osób.