Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj
Kurtyna w górę
20.12.2023, 4’
Kurtyna w górę

"Matka i dziecko" w Teatrze WarSawy

20.12.2023, 4’

Miłość kontra życiowa kariera, chłód uczuć i pozorny wybór samotności - mowa o sztuce “Matka i dziecko” tegorocznego noblisty Jona Fosse. Jej wystawienia podjął się Adam Sajnuk w Teatrze WarSawy.