Idź do treści
Kurtyna w górę
25.10.2023, 5’
Kurtyna w górę

WASOWSKI. Fotoplastikon" Teatru Collegium Nobilium w Warszawie

25.10.2023, 5’

Choć zmarł prawie 40 lat temu, to jego twórczość wciąż porusza, i to również młodych ludzi. Utwory Jerzego Wasowskiego stały się inspiracją do powstania spektaklu  “WASOWSKI. Fotoplastikon” Teatru Collegium Nobilium przy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.