Idź do treści
Słuchasz? Wspieraj

Patronem Radia 357 można zostać w dwóch prostych krokach!

KROK 1 – rejestracja w systemie Radia 357

 1. W pierwszej kolejności należy zarejestrować konto w systemie Radia 357. 
 2. Tworzenie konta odbywa się na stronie https://konto.radio357.pl/rejestracja.
 3. W ramach rejestracji nowego użytkownika należy podać adres mailowy, który będzie loginem i nadać hasło do konta.
 4. Użytkownik posiadający wcześniej konto, może z niego skorzystać w celu aktywowania subskrypcji. W tym celu powinien się na nie zalogować podczas aktywowania subskrypcji.

KROK 2 – aktywowanie subskrypcji 

 1. Subskrypcję należy aktywować za pośrednictwem strony https://wspieram.radio357.pl, po zalogowaniu się na wcześniej założone konto użytkownika. 
 2. Opłacenie subskrypcji polega na: 
  1. wybraniu progu wsparcia przedstawionego na jednym z kafelków na stronie
  2. kliknięciu w przycisk “Wybieram”
  3. przejściu na stronę operatora płatności Autopay 
  4. zrealizowaniu płatności 
 3. Po aktywowaniu subskrypcji jej status można sprawdzić na stronie https://radio357.pl/twoj-patronat

Jeśli masz aktywną subskrypcję dla Radia 357 w Patronite, możesz:

PRZENIEŚĆ WSPARCIE

 1. Przeniesienie subskrypcji odbywa się na stronie https://wspieramnanowo.radio357.pl, po zalogowaniu się na konto użytkownika.  
 2. Przeniesienie subskrypcji polega na:
  1. zapoznaniu się z informacją i kliknięciu przycisku “Przechodzę dalej”
  2. aktywowania nowej subskrypcji, w odpowiednim polu – wybraniu kwoty wsparcia poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsca 
  3. przejściu na stronę operatora płatności Autopay 
  4. zrealizowaniu płatności 
  5. dezaktywowaniu przez użytkownika dotychczasowej subskrypcji na Patronite, poprzez przejście na stronę patronite.pl i wykonaniu odpowiednich kroków

POŁĄCZYĆ KONTA

 1. Łączenie kont odbywa się na stronie https://konto.radio357.pl, po zalogowaniu się na konto użytkownika.  
 2. Łączenie kont polega na kliknięciu przycisku „Połącz z kontem Patronite”
 3. System przenosi wówczas na Patronite i weryfikuje konto w tym serwisie. Może poprosić najpierw o zalogowanie się – należy zwrócić uwagę, że trzeba wtedy zalogować się z użyciem loginu i hasła użytych do założenia konta na Patronite.
 4. W tym momencie użytkownik otrzymuje status aktywnego Patrona w systemie Radia 357 (platforma Twoje 357). Potwierdzeniem statusu jest informacja na stronie https://konto.radio357.pl „Status patrona: Aktywny.”

Jeżeli chcesz przenieść wsparcie z zachowaniem jego dotychczasowej kwoty oraz stażu Patrona, przenieś wsparcie dopiero po połączeniu kont.