Idź do treści

Aby zmienić adres e-mail służący do logowania do Twoje 357 należy zalogować się na swoje konto użytkownika Twoje 357 na https://konto.radio357.pl. Z listy dostępnych opcji należy wybrać “Zmień adres email” i dalej postępować wg wskazówek. Pomyślna zmiana adresu e-mail wykorzystywanego do logowania do konta Twoje 357 zostanie potwierdzona wiadomością e-mail wysłaną zarówno na stary jak i nowy adres.